Post Image

İyi ki Doğdun Mevlana Celaleddin-i Rumi

Büyüklere saygı kuşağında bugünkü selamlarımız bundan 802 sene önce doğmuş olan, gelmiş geçmiş en büyük düşünürlerden Muhammed Celaleddin-i Rumi, nam-ı diğer Mevlana veya dünyanın tanıdığı ismiyle Rumi’ye…

Onu anlatma işini de yine onun sözlerine bırakıyorum:

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
Hoşgörülülükte deniz gibi ol.
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

Herkes aynı fikirdeyse, hiç kimse yeterince düşünmüyor demektir.

Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya.

Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür.

Her zaman doğruyu söyle, ama her zaman her doğruyu değil.

Adam savaşmakla çetin er sayılmaz, öfkelendiği zaman kendini tutabilendir çetin.

Her rüzgarla otlar gibi sallanırsan, dağlar kadar olsan da bir ota değmezsin.

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez.

İnsanlar, güller arasında dikenler bulunduğundan şikayet edeceklerine, dikenler arasında güller yaratıldığına şükretmelidir.

Her insan bir alemdir.
İnsan düşünceden ibarettir,
geri kalan et ve sinirdir.

Beri gel, beri!
Daha da beri!
Niceye şu yol vuruculuk?
Madem ki sen bensin, ben de senim,
niceye şu senlik benlik?

Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,
Bizim dergahımız, umitsizlik dergahı değildir,
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.

Kim benliğinden kurtulursa bütün benlikler onun olur.
Kendisine dost olmayan herkese dost kesilir.
Nakışsız ayna olur, tüm nakışlar onda seyredilir.

Sen diri oldukça ölü yıkayıcı seni yıkar mı hiç?

Bil ki..
Domuzların önüne elmaslar serilmez,
mücevherden ancak sarraflar anlar başkası bilmez,
ne fark eder ki kör insan için elmas da bir cam da,
sana bakan kör ise kendini camdan sanma.

Ne insanlar gördüm üzerlerinde elbise yok,
Ne elbiseler gördüm içlerinde insan yok.

Cehalet insanı çirkinleştirir. Sukŭnetim asaletimdendir. Her lâfa verilecek bir cevabım var. Lâkin; Bir bakarım lâf lâf mı diye, bir de bakarım söyleyen adam mı diye.

Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.

Sual de bilgiden doğar, cevap da.

Tutalım ki Ali’den Zülfikâr sana miras kaldı. Sende Ali kolu ve kalbi yoksa Zülfikar neye yarar ki?

İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun diye bu alem yok değildir.

Tuzağa saçtığın taneler , cömertlik sayılmaz ki…

İnsan içki içmekte serbest, ama sarhoş olmakta serbest değildir.

Müzik Allah’ın dilidir.

Üç sözden fazla değil,
Tüm ömrüm şu üç söz;
Hamdım, piştim, yandım.